Przedszkole nr 432 w Warszawie

Rada Rodziców

Przewodniczący: Marcin Tymorek

Zastępca: Marcin Półćwiartek

Skarbnik: Michalina Sygulska

Sekretarz: Magda Lewandowska

 

Konto rady rodziców: 27 1320 1104 7850 0220 2000 0001