Przedszkole nr 432 w Warszawie

Projekt edukacyjny "Poczta"

PROJEKT EDUKACYJNY POCZTA
Projekt edukacyjny – Poczta realizowany był w grupie Żabki w okresie 15.01.2019-
25.02.2019 roku.


W związku z projektem podejmowaliśmy wiele działań, które pozwoliły poznać pracę
poczty i listonosza ,jej znaczenie dla ludzi.
- Dwukrotnie dzieci były na poczcie - by wysłać zaproszenia na Dzień Babci i
Dziadka oraz karty Walentynkowe dla rodziców. Dzieci zobaczyły jak wygląda
poczta wewnątrz. Swoje wrażenia przedstawiły w pracy plastycznej .
- Dużo zainteresowania wzbudziło oglądanie klaseru ze znaczkami za pomocą lupy.
- Realizując projekt dzieci samodzielnie wykonywały znaczki pocztowe, koperty.
- Dowiedziały się, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata. Układały kolejność
zdarzeń.
- Prowadziły wywiady z pracownikami przedszkola (Panią Dyrektor, Kierownikiem
gospodarczym, Intendentką, Kucharkami, Nauczycielami) wypełniając
odpowiednia kartę. Próbowały się dowiedzieć czy ludzie częściej wysyłają
wiadomości listownie czy za pomocą komórki.
- W zabawach badawczych dzieci próbowały ważyć paczki i określać, która jest
najcięższa.
- Podczas trwania projektu powstał kącik pocztowy i poczta z kartonów, na której
dzieci wysyłały listy, kupowały znaczki, dokonywały opłat.
- Było wielu chętnych do zabawy w listonosza, który wyjmował karty pocztowe ze
skrzynki i rozdawał dzieciom. Przy tej okazji dzieci wykonały też pieniążki i poznały
ich wartość.
-Dzieci ułożyły opowiadanie o zagubionym liście. Oglądały filmy związane z pocztą,
pokazujące pracę poczty od kuchni.
- Na zakończenie projektu została zorganizowana dla rodziców wystawa
fotograficzna opisująca projekt i wystawa prac plastycznych dzieci.
Wszystkie działania – opowiadania, wiersze, filmy ,spacery na pocztę a także
wizyta listonosza, który był gościem w naszym przedszkolu, wzbogaciły wiedzę
dzieci na temat pracy poczty