Przedszkole nr 432 w Warszawie

Projekt Eco-Schools

      

 

Przedszkole 432 przystąpiło  w  lutym 2019 r.  do międzynarodowego programu EcoSchools (EkoSzkoły) -, który zachęca młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Obecnie program ten obejmuje 67 krajów i 51000 szkół.

 

Dotyczy to takich obszarów jak:

- żywność

- bioróżnorodność i natura

- odpady

- energia

- woda

- transport

 

Program EkoSzkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze.

 

Program EkoSzkoły jest sposobem na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego szkoły. W efekcie udział w programie prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

 

Program Eko- Szkoły: 

- przyczynia się do zmian w szkole/przedszkolu a także środowisku.

- angażuje całą społeczność-dzieci, rodziców , personel przedszkola.

- pokazuje pozytywny wpływ ich działań na środowisko

- umożliwia dzieciom wyrażenie swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swojego przedszkola

- stawia zadania dzieciom aby podjęli się rozwiązywania problemów środowiskowych w obszarach , gdzie mogą zobaczyć namacalne wyniki , dzięki temu dzieci mogą zrozumieć, że naprawdę mogą coś zmienić.

 

W ramach Programu EkoSzkoły (Eco-Schools Poland) przyznawany jest międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga” potwierdzający najwyższą jakość działań realizowanych na rzecz ekorozwoju strona internetowa programu 

http://fdee.org/ekoszkoly/xvi-edycja-zielona-flaga-eco-schools-eko-szkoly/

 międzynarodowa strona internetowa programu:

 www.ecoschools.global