Przedszkole nr 432 w Warszawie

Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice !!!

Od 14.03.2019 r. rozpoczyna się etap składania przez rodziców wniosków o wydanie hasła dostępu, aby móc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny.

Wniosek dostępny będzie w sekretariacie, w grupach oraz na stronie przedszkola. Następnie wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie i otrzymujecie Państwo hasło dostępu.

Logowanie do Systemu możliwe będzie

od 19 marca od godz. 9:00 do 01 kwietnia do godz. 24:00

Wydrukowany wniosek można donieść

do 2 kwietnia do godz. 16.00

 

19 marca 2019 r. o godz. 9.00  pod adresem:
warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
Zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących

w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami

oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.
Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy

i dyżurujące przedszkola, do których chcieliby zapisać dziecko.
W celu zalogowania się do systemu rodzice korzystają z hasła dostępu wydanego przez Dyrektora przedszkola.
Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i  złożyć w pierwszym wybranym dyżurującym przedszkolu.

 

Dane do przelewu za dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 432

Opłata za dyżur wakacyjny 2019 – 100,00 zł (10,00 zł za dzień)

Numer konta: 70 1030 1508 0000 0005 5111 1002

Tytuł: Imię, nazwisko z dopiskiem „Dyżur wakacyjny”

 

 

 Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00

 1 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

27 kwietnia

 

 

10 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.