Przedszkole nr 432 w Warszawie

Aktualności

Praca przedszkola

Nauczyciele:

Informujemy, że od 18 maja 2020 roku wznawiamy pracę przedszkola w ograniczonym zakresie. Dzieci nieprzychodzące do placówki będą mogły nadal korzystać z pracy zdalnej z nauczycielami.

Sekretariat:

Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

pod numerem telefonu 511 177 270

poczta elektronicznap432@edu.um.warszawa.pl

skrzynka podawcza: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

kontakt bezpośredni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Bardzo proszę o systematyczne korzystanie z systemu iPrzedszkole, ponieważ wszystkie ważne informacje będą wysyłane do Państwa właśnie poprzez ten system !!! Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.